INDIA

દેશમાં કોરોના સંક્રમણનો આંકડો પહોંચ્યો આસમાને, છેલ્લા 24 કલાકમાં આવ્યા આટલા હજાર કેસ-જાણીને ચોંકી જશો

છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં દેશમાં કોરોનાના 83,347 નવા કેસ આવતાં કોરોનાનો કુલ આંકડો 56 લાખને વટાવી ગયો હતો. જો કે કેન્દ્રના આરોગ્ય ખાતાએ એવો દાવો કર્યો હતો કે સાજા થનારા લોકોની ટકાવારી 81.25 ટકાની હતી.આરોગ્ય ખાતાએ આજે સવારે આઠ વાગ્યે પ્રગટ કરેલા આંકડા મુજબ છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં કોરોનાના 83,347 નવા કેસ નોંધાયા હતા. એ સાથે કોરોના સંક્રમિતોનો આંકડો 56 લાખ46 હજાર 010નો થયો હતો. છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં વધુ 1,085 લોકોનાં મરણ થયાં હતાં. એ સાથે કોરોનાને લીધે મરણ પામેલા લોકોનો આંકડો 90 હજાર 020નો થયો હતો. અત્યાર સુધીમાં 45 લાખ 87 હજાર 613 લોકો સાજા થઇને ઘરે પાછા ગયા હતા.

કોવિડ 19થી ગ્રસ્ત થઇને મરનારાનો મૃત્યુદર ઘટીને 1.59 ટકા થઇ ગયો હતો. જો કે હજુ 9 લાખ 68 હજાર 377 લોકો સારવાર હેઠળ હતા, જે કુલ કેસોના 17.15 ટકા થવા જાય છે. ભારતમાં સાતમી ઑગષ્ટે કોવિડના સંક્રમણનો આંકડો વીસ લાખથી વધી ગયો હતો. ત્યારબાદ 23 ઑગષ્ટે 30 લાખથી વધુ, પાંચમી સપ્ટેંબરે 40 લાખથી વધુ અને 16 સપ્ટેંબરે 50 લાખના આંકડાને વટાવી ગયો હતો. ઇન્ડિયન કાઉ્નસિલ ફોર મેડિકલ રિસર્ચના આંકડા મુજબ 22મી સપ્ટેંબર સુધીમાં દેશમાં 6 કરોડ 62 લાખ 79 હજાર 462 કોરોના ટેસ્ટ થયા હતા. એમાંના 9 લાખ 53 હજાર 683 ટેસ્ટ એકલા મંગળવારે થયા હતા.

જો કે હજુ પણ કોરોના પોતાની પકડ વધુ ને વધુ જમાવી રહ્યો હતો. ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર, તામિલનાડુ, કર્ણાટક અને ગુજરાતમાં દિવસે દિવસે કેસ વધી રહ્યા હતા. એ માટે આરોગ્ય પ્રધાન ડૉક્ટર હર્ષવર્ધને કહ્યું એમ લોકો માસ્ક અને સોશ્યલ ડિસ્ટન્સીંગ જેવી અગમચેતી પાળતા નથી એટલે ચેપ વધી રહ્યો હતો.

51 Replies to “દેશમાં કોરોના સંક્રમણનો આંકડો પહોંચ્યો આસમાને, છેલ્લા 24 કલાકમાં આવ્યા આટલા હજાર કેસ-જાણીને ચોંકી જશો

 1. Получение образовательного документа важно для профессиональной деятельности на позицию. Иногда случаются ситуации, когда предыдущий документ неприменим для выбранной трудовой сферы. Покупка документа об образовании в Москве разрешит этот вопрос и предоставит процветание в будущем – https://kupit-diplom1.com/. Существует множество факторов, приводящих к приобретение диплома в Москве. После нескольких лет работы повдруг может потребоваться университетский диплом. Работодатель вправе менять требования к персоналу и принудить вас сделать выбор – взять диплом или потерять работу. Очное обучение требует больших затрат времени и сил, а дистанционное обучение — требует денег на экзамены. Ð’ подобных случаях более разумно закупить готовый документ. Если вы уже знакомы с особенностями будущей профессии и научились необходимым навыкам, нет необходимости тратить время на учебу в университете. Плюсы заказа диплома включают мгновенное изготовление, полное совпадение с оригиналом, приемлемую стоимость, уверенность в трудоустройстве, возможность выбора оценок и простую доставку. Наша фирма обеспечивает возможность каждому клиенту получить желаемую работу. Цена изготовления свидетельств приемлема, что делает эту покупку доступной для всех.

 2. Желаете достать диплом скоро и без заморочек? В Москве имеется изобилие способов приобрести диплом о высшем образовании – https://diplom4.me. Профессиональные агентства предлагают услуги по получению бумаг от различных учебных заведений. Обращайтесь к проверенным поставщикам и достаньте свой диплом сегодня!

 3. В нынешних ситуациях затруднительно сделать будущее обеспеченных без академического образования – diplomex.com. Без высшего уровня образования устроиться на должность с достойной оплатой труда и привлекательными условиями почти невозможно. Достаточно много индивидуумов, узнавших о подходящей под вакансии, приходится от нее отстраниться, не имея данного документа. Однако сложившуюся ситуацию можно разрешить, если купить диплом о высшем образовании, цена которого будет подъемная в сопоставление со ценой обучения. Особенности приобретения диплома о высшем уровне образовании Если человеку требуется только демонстрировать документ близким, ввиду факта, что они не удалось закончить учебу по каким-либо причинам, можно заказать недорогую топографическую копию. Однако, если его придется показывать при устройстве на работу, к теме стоит подходить более серьезно.

 4. Приобрести свидетельство о техническом образовании – это шанс быстро достать запись об академическом статусе на бакалаврском уровне лишенный дополнительных хлопот и затрат времени. В Москве имеются различные опций настоящих дипломов бакалавров, обеспечивающих удобство и удобство в процессе.

 5. Купить сертификат техникума – это вариант скоро получить запись об академическом статусе на бакалаврской уровне без лишних трудностей и затрат времени. В столице России доступны множество опций настоящих дипломов бакалавров, гарантирующих комфорт и легкость в процессе.

 6. В Москве приобрести диплом – это комфортный и оперативный метод достать нужный бумага без дополнительных трудностей. Разнообразие организаций предлагают сервисы по созданию и реализации свидетельств разнообразных учебных заведений – https://prema-diploms-srednee.com/. Ассортимент свидетельств в городе Москве большой, включая документация о академическом и среднем профессиональной подготовке, аттестаты, дипломы колледжей и академий. Основное плюс – возможность приобрести аттестат подлинный документ, обеспечивающий истинность и высокое стандарт. Это обеспечивает уникальная защита ото подделок и предоставляет возможность использовать аттестат для различных нужд. Таким путем, покупка свидетельства в Москве становится безопасным и оптимальным решением для таких, кто хочет достичь успеха в сфере работы.

 7. Купить диплом техникума в москве – – это шанс скоро достать бумагу об образовании на бакалаврской уровне безо излишних забот и затраты времени. В столице России имеются различные опций оригинальных дипломов бакалавров, гарантирующих удобство и легкость в процедуре.

 8. На территории городе Москве заказать свидетельство – это комфортный и быстрый способ достать нужный документ без избыточных проблем. Большое количество фирм предоставляют услуги по изготовлению и продаже дипломов разнообразных образовательных учреждений – russkiy-diploms-srednee.com. Выбор свидетельств в столице России велик, включая документы о высшем и среднем учебе, свидетельства, дипломы техникумов и вузов. Основной преимущество – возможность достать свидетельство подлинный документ, гарантирующий достоверность и высокое стандарт. Это гарантирует особая защита от подделок и предоставляет возможность использовать диплом для различных нужд. Таким путем, заказ аттестата в Москве является важным достоверным и экономичным решением для тех, кто хочет достичь успеха в трудовой деятельности.

 9. В Москве заказать диплом – это практичный и оперативный вариант завершить нужный документ без избыточных проблем. Множество организаций продают сервисы по изготовлению и продаже свидетельств разных образовательных институтов – http://www.orik-diploms-srednee.com. Выбор дипломов в столице России большой, включая документация о академическом и среднем профессиональной подготовке, свидетельства, свидетельства техникумов и вузов. Главное достоинство – способность приобрести диплом официальный документ, обеспечивающий достоверность и высокое стандарт. Это обеспечивает уникальная защита против фальсификаций и позволяет применять свидетельство для разнообразных целей. Таким образом, заказ свидетельства в городе Москве является важным достоверным и эффективным выбором для тех, кто желает достичь процветанию в сфере работы.

 10. На территории городе Москве купить диплом – это удобный и экспресс вариант получить нужный бумага без избыточных проблем. Большое количество компаний продают услуги по изготовлению и продаже дипломов различных образовательных учреждений – https://russa-diploms-srednee.com/. Ассортимент свидетельств в Москве огромен, включая бумаги о высшем и среднем ступени профессиональной подготовке, документы, дипломы техникумов и академий. Основное преимущество – возможность достать диплом Гознака, обеспечивающий истинность и высокое стандарт. Это гарантирует уникальная защита против фальсификаций и дает возможность воспользоваться свидетельство для различных нужд. Таким путем, приобретение аттестата в Москве является важным безопасным и оптимальным решением для таких, кто хочет достичь успеху в сфере работы.

 11. Купить диплом техникума – Таков способ обрести официальный удостоверение о окончании образовательного учреждения. Диплом раскрывает пути к новым карьерным перспективам и профессиональному росту.

 12. Приветики!

  Бывали ли у вас случаи, когда приходилось писать дипломную работу в крайне сжатые сроки? Это действительно требует большой ответственности и напряженного труда, но важно не унывать и продолжать активно участвовать в учебном процессе, как я и делаю.
  Для тех, кто умеет эффективно находить и использовать информацию в интернете, это может существенно облегчить процесс согласования и написания дипломной работы. Больше не нужно тратить время на посещение библиотек или организацию встреч с научным руководителем. Здесь, на этом ресурсе, предоставлены надежные данные для заказа и написания дипломных и курсовых работ с гарантией качества и доставкой по всей России. Можете ознакомиться с предложениями на https://1server-diploms.com, это проверено!

  купить диплом о среднем специальном
  купить диплом о высшем образовании

  Желаю всем положительных отметок!

 13. Купить диплом фельдшера – Это обрести официальный удостоверение по среднеобразовательном учении. Свидетельство обеспечивает вход к широкому ассортименту профессиональных и учебных перспектив.

 14. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Seo Hizmeti Skype : live:by_umut

 15. Привет, дорогой читатель!
  Студент Купил Диплом
  Делаем отправки не только по Казани, но и по всей России, компаниями Почта России, EMS и DHL. Чтобы ускорить время получения, мы задействуем услуги надежной курьерской службы в Москве и Санкт-Петербурге. Клиенты получают легитимные дипломы нового образца по низкой цене.https://saksx-diploms-srednee24.com/ Занять руководящую должность гораздо быстрее, когда куплен студент Купил Диплом о втором высшем образовании.

 16. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Seo Hizmeti Skype : live:by_umut

 17. Получение сертификата о высшем образовании является существенным шагом в жизни большого числа людей, обеспечивая возможности в новым перспективам и перспективам.
  Впрочем, вовсе не постоянно процесс обучения в высшем учебном заведении доступно или соответствует из разных причин.
  При таких ситуациях задание о том, где купить диплом, превращается существенным.
  Современные технологические достижения и виртуальный рынок дают возможность разные альтернативы для приобретения сертификата, впрочем существенно отбирать проверенных дистрибьюторов, гарантирующих высокое качество и достоверность диплома.
  При условии выборе нужно замечать не только в цену, но также в репутацию поставщика, мнения клиентов и возможность получения совета.
  Купить диплом занесенный реестр – значит переводить в свое будущее, поэтому выбор поставщика нужно рассматривать серьезно.

 18. http://bukoteka.ru/lost/466-lost-golye.html – – Это вариант обрести официальный удостоверение по завершении образовательного учреждения. Свидетельство открывает пути к дополнительным карьерным возможностям и карьерному развитию.

 19. Добрый день всем!
  Закажите диплом ВУЗа с доставкой по России без предоплаты и с гарантией подлинности – удобно и безопасно!
  http://saksx-attestats.ru/
  Закажите диплом ВУЗа с доставкой по всей России без предоплаты и с гарантией качества!
  Закажите диплом Вуза по выгодной цене с доставкой в любой регион России без предоплаты и уверенностью в его законности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *