GUJARAT

પોતાની શેરી માં કૂતરો પણ સિંહ,છેવટે સિંહ ને પણ કુતરા થી બીવું જ પડ્યું-વિડિઓ માં સિંહ ને કૂતરો ધમકાવી રહ્યો છે .

સામાન્ય રીતે સિંહ જંગલ નો રાજા કહેવાય છે તે કોઈનાથી બીતો નથી પરંતુ એમ પણ કહેવાય છેને પોતાની શેરીમાં કુતરો પણ સિંહ હોય છે કંઈક એવું થઈ રહ્યું છે આ વીડિયોમાં આ વિડીયો એ જૂનાગઢના ગીરના જંગલનો છે જેમાં એ કુતરા થી બી રહ્યો છે


તેમાં જોતા ખબર પડે છે કે આ વિડિઓ માં કુતારા ને તેના જીવ નીઓ જરાક પણ પર્વ નથી તે સિંહ ને એમ ધમકાવી રહ્યો છે જાણે તે જ જજંગલ નો રાજા હોય

આ વિડિઓ એ ધડાધડ વાઇરલ થાય રહ્યો છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *